⭐⭐⭐⭐⭐(15.783 đánh giá)

Bộ Đề Thi 600 Câu mới nhất của Sở GTVT áp dụng ngày 1 tháng 1 năm 2021 cho từng hạng GPLX B1 – B2 – C.
* Lưu ý: Bộ Đề Thi Sở GTVT Online hoàn toàn miễn phí. Hiện có rất nhiều bạn thi trượt do tải các apps sai câu hỏi và đáp án về ôn thi gplx. Vì vậy Trường Tiến Thành khuyến nghị các bạn dùng bộ đề thi Sở GTVT Online đã được kiểm duyệt dưới đây.

THI B2 THI B1