⭐⭐⭐⭐⭐(15.783 đánh giá)

Đề thi mới nhất của Sở GTVT tất cả các hạng: A1 – A2 – B1 – B2 – C – D – E
* Lưu ý: Apps Đề Thi Sở GTVT hoàn toàn miễn phí. Hiện có rất nhiều bạn thi trượt do tải các apps sai câu hỏi và đáp án về ôn thi gplx. Vì vậy Trường Tiến Thành khuyến nghị các bạn dùng apps đề thi Sở GTVT đã được kiểm duyệt dưới đây.

Iphone Android

Một số hình ảnh trong apps:

ôn thi gplx